Succesvolle resultaten

Wij zijn trots op onze resultaten en graag presenteren wij u enkele van onze succesvolle projecten:

  • SolabCool;
  • CCO Pilot;
  • M.M.I.P. BTIC 9.3;
  • CCO proto;
  • Energypads 1 en 2;
  • HeCoNet;
  • MERITS;
  • SWeKOS;
  • Diverse andere samenwerkingsprojecten.

SolabCool

Wij bij ARES produceren koelmachines. We hebben experimentele opstellingen, maken onderzoeksrapporten en voeren analyses uit. Een van onze koelmachines is SolabCool. Hij koelt huizen en kantoren wanneer temperaturen te hoog worden.

We hebben twee varianten, de SolabChiller en de SolabCascade.

De SolabChiller is een stand-alone koelmachine met geïntegreerde buitenunit.

De SolabCascade is een koelmachine die in cascade kan worden geplaatst. Afhankelijk van het aantal SolabCascades kunnen buitenunits worden aangesloten.

Voor meer informatie over deze producten kijkt u op solabcool.nl of neemt u contact met ons op.

CCO Pilot

Warm douchen zonder gas, kan dat? Ja, ARES ontwikkelt een warmtebatterij die zonne-energie op slaat, zodat je altijd warm kan douchen. Samen met TNO is gedemonstreerd dat het technisch mogelijk is. De bewoners van een Tiny house konden duurzaam douchen. ARES/de Beijer RTB bouwden het hart van de machine, de warmtebatterij. TNO bouwde een demonstratie opstelling.

In dit project, Compacte Conversie en Opslag Pilot, is voor het eerst een integraal compact warmteopslagsysteem gerealiseerd op de manier zoals dat ook in de praktijk door een installateur zou worden gedaan. Dat wil zeggen dat uitsluitend gangbare technieken worden toegepast zoals ook door de woningbouwinstallateur worden toegepast, en dat de warmte wordt geleverd aan een gebruiker in een woning. Voor meer informatie zie de website topsectorenergie.nl.

M.M.I.P. BTIC 9.3

Een van de Nederlandse doelen voor de energie transitie is het aardgas vrij maken van de gebouwde omgeving. Om dit te kunnen realiseren moet elke energiebron, gebaseerd op aardgas, vervangen worden. In principe zijn er maar enkele alternatieve energiebronnen, die de transitie op de relevante schaal mogelijk maken. Een aantal voorbeelden deze bronnen zijn: wind, zon-PV en zon-thermische.

Veel van deze energiebronnen resulteren in een variabele toevoer van energie. Bijkomend is dat veel van deze bronnen gedecentraliseerd zullen zijn. De warmtevraag daarentegen is maximaal in de winter. Daarom is er behoefte aan compacte en verliesvrije opslagtechnieken om verschuiving in de tijd (weken tot maanden) mogelijk te maken, zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen blijven worden.
In project 9.3 is, door ARES/de Beijer RTB, ontwikkeld aan een betaalbare eerste generatie compacte en verliesvrije warmteopslag. Deze compacte warmteopslag is een vacuüm gebaseerde zo genoemde Thermo-Chemische opslag, gebaseerd op het hygroscopische Natrium Sulfide (Na2S) zout. Natrium Sulfide is geprefereerd vanwege zijn hoge opslagdichtheid, gunstig temperatuurbereik en lage kosten.

CCO proto

Er is een sterk groeiende behoefte aan flexibiliteit in het energiesysteem, veroorzaakt door o.a. natuurlijke fluctuaties van hernieuwbare energie. De inzet van compacte warmteopslag biedt de gewenste flexibiliteit en faciliteert daarmee verdere groei van duurzame warmte. Met name voor lage temperatuurbronnen (T ~ 45 - 60°C) zoals bij warmtepompen is deze vorm van opslag nog onontgonnen terrein. In dit project is, door ARES/de Beijer RTB, een prototype testopstelling van een warmtebatterij gebouwd die geschikt is voor lage temperaturen (T ~ 45 - 60°C). Aan de hand van experimenten is de praktische, economische en energetische haalbaarheid van duurzame warmtegeneratie en compacte warmteopslag onderzocht.

Energypads 1 en 2

Al langere tijd wordt thermo-chemische opslag als een oplossingsroute met veel potentie gezien. De voordelen zijn grote opslagdichtheid en vrijwel verliesvrij. Echter belangrijke hindernissen die nog genomen moeten worden om grootschalig toe te passen als volwaardig product zijn: stabiliteit van de materialen, gebruik 'standaard' batch reactoren, state-of-charge sturing / flexibiliteit, omslachtig productieproces en te hoge systeemkosten.

De resultaten van dit project zijn functionerende Energy-Pads™ en -stacks, en gevalideerde ondersteunende ontwerptools. Daarnaast is de warmtebatterij gedemonstreerd in de vorm van een proof of concept. Inzicht is verkregen in de productie technologie voor Energy-Pads™ en -Stacks. Deze project resultaten zijn een belangrijke tussenstap in de realisatie van een volwaardig thermochemisch energie opslag systeem.

Sorption Heat and Cold in District Heating Networks, HeCoNet

The main objectives and results of the project are: - Development of a digital twin model for a complete heat and cold storage system to be embedded in a district heating network. This digital twin is based on reduced-order computer simulations and tested against data that are acquired in the SWeKOS2 project. - Extending the digital twin model to an entire district heating network and validation of the digital network twin against known data from existing district heating networks and other literature models. - Identification of the essential steering parameters (costs, energy use, CO2 emissions) and optimizing the entire system against these parameters.

MERITS

ARES werkte mee aan het project More Effective use of Renewables Including compact seasonal Thermal energy Storage, afgekort MERITS. Dit was een internationaal samenwerkingsproject tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven om een energieopslagsysteem te ontwikkelen. Het consortium bestond uit TNO, VITO, TECNALIA, Fraunhofer ISE, Ulster Universiteit, Universiteit van Lleida, Mostostal, GDC Group limited en de Beijer RTB. Laatst genoemde is nu ARES geworden.

De werkzaamheden vonden plaats onder het FP7-framework. In dit project is aangetoond dat de technologie van een vaste stof-sorptiesysteem, uitstekend werkt. Er is een demo-opstelling gebouwd die op diverse locaties in Nederland, Spanje en Polen is gebruikt voor succesvolle experimenten.

SWeKOS

ARES heeft gewerkt aan SWeKOS 1, Sorptie Warmte en Koude Opslag Systeem. In dit project is een prototype gebouwd waarin concepten voor integratie van een warmtebatterij zijn onderzocht. Vanwege het succes van SWeKOS 1 is het project verlengd, waardoor nu wordt gewerkt aan SWeKOS 2. In SWeKOS 2 werken we aan een eerste "handmade" proof of principle. Dit zijn onze testen en experimenten om te bepalen of de technologie, of het principe, dat wij hebben bedacht daadwerkelijk functioneert en haalbaar is.

Diverse andere samenwerkingsprojecten

Naast deze projecten heeft ARES bijgedragen aan meerdere nationale en internationale onderzoeksprojecten op het gebied van energieopslag. De focus ligt hierin altijd op producten die geschikt zijn voor de bestaande bouw.

Wilt u meer informatie, stuurt u dan een e-mail of bel naar ARES.

ARES B.V.
Handelsdwarsstraat 15
6905 DJ Zevenaar

+31(0)316238030
info@aressystems.nl